ההכנה המנטלית של צה"ל ל'התנתקות'
  www.mentalpreparation.org
ההכנה המנטלית ל"התנתקות"
יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
    אודות  |  על "ההכנה המנטלית"  |  דוח "ההכנה המנטלית"  |  שטיפת המוח  |  הפצל"ם  |  הפוסט-מודרנה  |  שיחדש  |  Mental Preparation  
"שטיפת המוח" נועדה להביא את קציני צה"ל וחייליו, לציית לפקודת הגירוש והחורבן. התכנות לציות הוחדר תוך שימוש בטכניקות פסיכולוגיות ידועות ומוכחות. זו היתה חבילה משולבת, שבה "ניתוק רגשי", כניעוּת לסמכות, והקניית תרגולות נוגדות-טבע - בגניבת דעת, הוטמעו, כשהן מוסוות בהצדקות כאילו אידייאולוגיות, ובפוסט-מודרנה מבלבלת ומסרסת.

לאחר שוך אבק ההרס מעל עשרות יישובים, עלתה השאלה "איך?!" איך 40000 חיילים, ביניהם חובשי כיפות רבים וכאלה שמשפחתם גורשה, צייתו לפקודת גירוש יהודים, בניגוד גמור לרגש אנושי טבעי, בניגוד לערכיהם ומצפונם. רק מעטים סירבו. הם צייתו כי "הצבא אינו בוחר את משימותיו ואת דרך פעולתו. הריבונות של מדינת ישראל באה לידי ביטוי ביכולת של צה"ל להוציא את החלטות הממשלה מן הכוח אל הפועל. זהו הדבר העומד למבחן במשימה זו".".הם צייתו כי יש "חובת ציות לחוקים שנתקבלו בדרך דמוקרטית ללא קשר לדעות אישיות" הם צייתו כי "צבא העם במדינה יהודית-דמוקרטית חייב לבצע את משימות הדרג המדיני " ו"אי ביצוע משימת הפינוי יהיה כישלון של הדמוקרטיה"הם צייתו כי "יהיה חורבן בית שלישי" אם הצבא לא יעמוד במשימה: "השמירה על עקרונות הדמוקרטיה ועל שלטון החוק היא שתבטיח את המשך קיומה של המדינה" והם צייתו כי לימדו אותם "לא לחשוב, להתמקד בצדדים הטכניים והתפעוליים של המשימה".על כן הם לא חשבו. וכיוון שלא חשבו, לא היו מסוגלים להבין כי כל המצוטט לעיל הוא שקר גס.• הצבא בחר לבצע את משימת הגירוש! פסיכולוגים מטעמו החלו בתוכנית שטיפת המוח לחיילים- תוכנית שנקראה "הכנות מנטאליות", זמן רב לפני קבלת החלטת הגירוש בכנסת! • הצבא עצמו בחר להסב את ייעודו וזהותו מכוח מגן ולוחם לכוח פצל"ם- "פעולות צבאיות לא מלחמתיות", "כמו ההתנתקות"!• חובת ציות לחוקים אכן קיימת, אך חוק "פינוי-פיצוי" נגד כל-כולו חוקי יסוד: כבוד האדם וחירותו; זכות הקניין וזכות העיסוק. • מפקד הגירוש עצמו, אלוף גרשון הכהן, הגדיר את המעשה- "פשע נגד העם היהודי"! • הצבא אינו חייב למלא את משימות הדרג המדיני, אם אלו נוגדות את ייעודו המוגדר בחוק.• הצבא אינו מכשיר להגנת המשטר, גם לא הדמוקרטי (המפוקפק!)• מאז החורבן, פסקה נבואה בישראל. חורבן בית שלישי על "סיבותיו" הוא נבואת שקר! שטיפת המוח עקרה מהחיילים את רגשותיהם האנושיים ואת היסוסיהם באמצעות אותן מנטרות שכונו בשם "הטמעת מסרים". היא גרמה להם לאבד את אישיותם, את עצמיותם- את היותם אדם חושב, מצפוני, בעל ערכים אנושיים בסיסיים. היא בלבלה צעירים מפוחדים המובלים בידיהם ובידי מפקדיהם ורבניהם, וסייעה להם לשכוח את חובתם לבחירה חופשית! לכן הם צייתו! הם צייתו כי הטמיעו בהם "מנגנון ניתוק רגשי" באמצעות סימולציות רבות של הסבת מבט מהמגורשים הזועקים, ונטילת תינוקות וילדים רכים מאימותיהם למען תלכנה אחריהם. זיכרונו ההיסטורי של העם היהודי, יותר מכל עם אחר, מעלה שאלות לגבי חובת ציות לכל פקודה, תהיה מה שתהיה. מהי אם-כן התשובה לשאלת ה"איך"? התשובה הכוללת היא- זה טבעה של שטיפת מוח. היא מכשירה את המוחות בטכניקות פסיכולוגיות פסולות, על סמך ניסויים שכיום הם ושכמותם כבר אסורים. הפסיכולוגים שתכנתו את החיילים ידעו את נפש האדם הממוצע,את נפש האדם הצעיר, את התנהגותו תחת לחץ, בתוך המון, בקבוצות קטנות, מול אנשי שררה ובעלי מקצוע, מול אוטוריטה וכד'. הם למדו שרבים מאד, המתפקדים בחיים הרגילים בצורה נורמלית, מסוגלים בתנאים המתאימים לבצע את הדברים האיומים ביותר. כך, הם כאנשי מקצוע יכלו לנצל ידע זה לשם השגת התוצאות הרצויות. התשובות הפרטניות מצויות בחלקן לעיל, בהסבר שניתן לסיבות הציות לפקודת הגירוש. כל האמור עד כאן אינו פוטר כמובן מאחריות אישית את החיילים שצייתו. והרי היו שסירבו על אף שטיפת המוח. כמו-כן, אשמת החיילים כמבצעים בפועל, אינה פוטרת מאחריות את שולחיהם- פסיכולוגים ומפקדים, מגדולים ועד קטנים. האצבע המאשימה היא כנגד כולם: חיילים, מפקדים ופסיכולוגים. כל אחד וחלקו בפשע. הפיכה צבאיתאם התקרנפות, אם אטימות מוחין שנגרמה עקב שירות ממושך בצבא, בצעו קודקודים ופסיכולוגים זמן רב לפני הגירוש, זמן קצר אחרי אוסלו, תפנית דרמטית שנכון יהיה לכנותה הפיכה צבאית. הם הפכו את הצבא ל'צבא אחר' כהגדרתם, צבא שלאמיתו של דבר בא להגשים מטרות פוליטיות הנטועות באידיאולוגיה פוסט-מודרנית ופוסט ציונית. ב"התנתקות" באה ההפיכה הצבאית לכדי מימוש סופי. אל מציאות צה"לית כזאת, לתוך מערכת מהופכת זו הגיעו בתום לב חייבי הגיוס, והותקפו מנטאלית על מנת להופכם למבצעי כל פקודה ברוח החדשה הזאת, מבלי שהצבא הואיל ליידעם עליה. יתר על כן, עוד דאג להסתירה מפניהם. רק לקראת הגירוש בצבצו אמרות לצורך שטיפת המוח, כגון, "אין איש יודע מהי האמת", והפציע ה"אחר" במקום אויב. השיטות להבטחת הציותל"הכנה המנטאלית" נלוו: איוש ציני של כוחות הגירוש- "מעגל ראשון" אויש בחיילי קורסים יוקרתיים ואנשי קבע. כך נוצר איום בהדחה או בפיטורין. היו איומים בכלא (שמומשו), בהורדת פרופיל ל"פסיכיות". ניתן גם שוחד כספי ואחר (16,000 ₪ לשוטר; מכשיר סלולרי חינם לכל חייל, בילויים ופינוקים), שעלה למדינה הון עתק, נוסף על ההוצאות האדירות לגירוש ולהרס. פסיכולוגים עברייניםמתכנני שטיפת המוח, שכחו למשך שנה וחצי (זמן התכנון וההכנה בפועל) כמה סעיפים בקוד האתי שלהם, כגון:• חובתם לקבל הסכמה בכתב מהלקוח (החייל), והוא "טופל" ללא ידיעתו ולכן למעשה בעל כורחו• חובתם לתת הסבר, מה יכלול הטיפול, כולל נזק אפשרי למטופל• חובתם להבהיר שנוצר מצב של נאמנות כפולה- לחייל ולמעסיק (צבא)• חובתם לדאוג להמשך טיפול נחוץ ברגע הפסקתו על ידם. בפועל, הושלך החייל לחור שחור של שתיקה והשתקה. הצוות שחקר את נושא ההכנה המנטאלית ניסה לשווא לראיין מספר סביר של חיילים שייאותו לספר מה עבר עליהם. יום אחרי גמר ההחרבה, חזרו כולם לשגרה, לדברי חיילים ומפקדים, והגירוש היה כלא היה. תוצאות לחיילים:• הפסיכיאטר, דר" יוסי הטב היה בגוש בעת הגירוש: "חיילינו ושוטרינו חונכו או אולפו לא להסתכל [למגורשים בעיניים]."• מאות חיילים אושפזו בבי"ח הדסה לטיפול נפשי (עדות)• דניאלה שבאר-שפירא, מטפלת בחיילות לאחר הגירוש אמרה: "הסימפטומים שהחיילות תיארו הם כאלה המוכרים מטיפול בנשים מוכות ובנפגעות אונס".• המגורשת ז'קלין עמיר מעצמונה ראתה "שבר. לראות חיילים כמו ערימת גופות עם מדים". לסיכום: המעשה היה פסול מצד עצמו. זאת ועוד: משטר דמוקרטי אמיתי לא ייתן היתר לשטיפת מוח בשום מצב. במשטר דמוקרטי אמיתי לא ייתכן ש"צבא העם" יפעל נגד אזרחי מדינתו. נותר לקוות שהחיילים יידעו בעתיד לזהות מותר ואסור; שהפסיכולוגים שבצעו את הפשע- יבואו על עונשם; שייעשה חשבון נפש אחרי פרסום הדברים .