ההכנה המנטלית של צה"ל ל'התנתקות'
  www.mentalpreparation.org
ההכנה המנטלית ל"התנתקות"
יום ב', כא’ בסיון תשע”ט
    אודות  |  על "ההכנה המנטלית"  |  דוח "ההכנה המנטלית"  |  שטיפת המוח  |  הפצל"ם  |  הפוסט-מודרנה  |  שיחדש  |  Mental Preparation  
 

מכתב הרב ברוך גנות - ר' ישיבת ההסדר מעלה אפרים, אל"מ.מיל. (טייס F15), לראשי ישיבות הסדר בנושאבס"ד, י"ח תמוז תשס"ח. לכבוד ראשי ישיבות ההסדר, לאחרונה ערכנו בישיבה הרצאה של צוות שעסק בהיבטים של שטיפת המוח של החיילים בזמן הגירוש. ההרצאה מומלצת מאד וחשובה, על מנת שתלמידינו ידעו להתמודד בעתיד עם שיטות פסיכולוגיות מסוג זה. הרצאה דומה נערכה בקדומים ושמעתי משם תגובות מאד חיוביות. חשוב גם כדי לדעת ולזכור. רצ"ב במסמך המצורף הנקודות עליהם דנה ההרצאה. לתיאום הרצאה יש להתקשר לרותי איזיקוביץ: 054-4429168 בברכת התורה ועבודתה ברוך גנות, ישיבת מעלה אפרים.-------------------------------------------מענה הרב אהרן ליכטנשטייןב"ה, כ"א בתמוז תשס"ח 24 ביולי 2008   לכבוד ר' ברוך גנות שליט"א ראש ישיבת מעלה אפרים השלום והברכה, קיבלתי את מכתבך, וכפי שמסרתי לך בתגובה טלפונית מיידית, אני בהלם. אם לפשט את הצעתך, תמציתה היא מאמץ לשכנע את ישיבות ההסדר להזמין מטיפים להמריד את התלמידים נגד המנהיגות הצבאית הנוכחית ונגד הממשלה הממנה אותה ותומכת בה.  קהל היעד המדוייק לא מזוהה במכתבך – האם מדובר בתלמידים שלפני חיול או לאחריו; אך היות ואתה מדבר על "החיילים", יש לשער שהכוונה היא להשפיע על כאלה שלא רק התחיילו אלא אולי אף משרתים בפועל או נמצאים בשל"ת.  ואני קורא ומשפשף עיניים.  האם איזה בר דעת, האמור להיות מעורה בעולם ישיבותינו, מסוגל להשלות את עצמו שצ.ה.ל. ישלים עם הזרמת מסיתים ומדיחים למעוזי ישיבות ההסדר? או שמא מוצע שהמרצים יגיעו באישון ליל, בין תום סדר הערב לתפילת הותיקין, הרחק מעיני ואזני מעקב האח הגדול? אפשר, ללא ספק, לפתח ולבסס תפיסה הגורסת כי, מוסרית ותורנית, חייב להיות גבול לצייתנות, ושלחייל יהודי יש מחוייבות לאדון העולם מעבר לברון הממשלתי.  אני ודאי דבק בתפיסה כזו; ורבים בצמרת בצ.ה.ל. מאמצים אף הם את הגישה הזאת.  אך הדעה הרווחת הינה שתגובות קיצוניות תואמות אך ורק למצבים וגירויים קיצוניים.  אין סיכוי שצ.ה.ל. או הציבור הישראלי יראה בהנחיות ובהשקפות, שבהנחלתן אתה מאשים את הצבא, גירוי כזה.  ואין לתמוה על החפץ אם יינקטו צעדים לבדוק את מצב השותפות שבין צ.ה.ל. לבין ישיבותינו.   ולסיום, שתי נקודות פרטניות: א)     היהירות וההתנשאות שאוכלת כל חלקה טובה במגזרים מסויימים שבתוכנו, נושבת לאורך המסמך.  ניתן להבין ממנו שהרצאות יריב הן בבחינת שטיפת מח – ואילו אנו כנראה עסוקים אך ורק בדיונים פילוסופיים רציונליים לחלוטין, בשקט ובשלוה, באובייקטיביות למופת.  האמנם? האם תיאור זה נכון והוגן? ב)     תליית הכישלון בלבנון בתפיסה פוסט-מודרנית מפריזה בהערכת כח הפילוסופיה בשורות צ.ה.ל.  אך מה שהרבה יותר חמור, היא פוגעת קשות ברגשות כל מי שסבל וסובל בגין המלחמה העקובה מדם ההיא; בראש וראשונה, כמובן, משפחות ששכלו בן או בעל, אבל גם כאלה ש"רק" נפגעו מפציעות ונכות, או "סתם" לא ישנו במשך שבועות, מתוך זיקה עקיפה למתרחש בחזית המלחמה או של העורף.  אלה חשבו לתומם כי אנו נמצאים בעיצומו של מאבק עיקש נגד אויב אכזרי ומר; והנה המרצה עם המצגת שלו יסביר קבל עם ועדה כי כל הסבל והיגון היה נמנע, והמלחמה היתה נמנעת או, לפחות, מסתיימת בהכרעת צוררינו, לו הממשלה ופיקוד המטכ"ל רק היו מנדים את שוחרי הפוסט-מודרניזם ומקבלים את המרצה שלך עם המצגת שבאמתחתו בזרועות פתוחות.  האמנם?   אני מבין שאחרי הכשלון המוחץ שספג המחנה שבשמו אתה מתיימר לדבר במרוצת המלחמה בכלל, ובקרב אוכלוסיית ישיבות ההסדר בפרט, שייתכן חיפוש נואש אחרי שעירים לעזאזל, מכאן, ולקרשי הצלה, מכאן.  אך כאשר המחיר עלול להיות חילול שם שמים ופגיעה בכלל ישיבותינו, גישה יותר צנועה ויותר עניינית היתה יותר רצויה מכל הבחינות.  אי לכך, אני נאלץ למחות נמרצות על יוזמתך, על מנת לקטוע אותה באיבה.     בברכת התורה והמצוה,   אהרן ליכטנשטיין ק: ליכטנשטיין.מכתב לברוך גנות ראש ישיבת מעלה אפרים+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++מענה הרב ברוך גנות לרב אהרון ליכטנשטייןבס"ד יום שני כ"ה תמוז תשס"ח.   לכבוד כבוד הרב ליכטנשטיין שליט"א ראש ישיבת הר עציון   אחד מראשי ישיבות ההסדר שלח אלי את מכתבו של כבוד תורתו, שלצערי לא הגיע אלי ישירות, וראיתי צורך לענות לכבודו.   א. מדברי כבוד הרב שליט"א ברי לי שכבודו אינו מכיר כלל במה מדובר. אין המדובר בנסיונות שכנוע פילוסופיים, ואף לא דמויים להם, ורחוקים הם מכל צל צילה של יהירות. במעשה ההכנה המנטלי שקדם להנתקות נחצו כל הקווים האדומים של חברה דמוקרטית: 1. לובשי מדים הגדירו מחדש את יעודו של צה"ל !!! זכות השמורה לכנסת בלבד. 2. הפסיכולוגים חרגו מכל המותר להם באתיקה המקצועית שלהם, בשיטות מניפולציה, שכל בית דין היה פוסל אפילו כנגד שבויי אויב. 3. היתה כאן רמיסה ברגל גאוה של כל כבודם וחירותם של החיילים, של צלם האנוש שבהם.   אין יותר קיצוני ממעשים אלו. על כן, כדברי הרב, יש גם לנקוט בצעדים קיצוניים כדי לחסן כל חייל אפשרי מפגיעות כאלו בעתיד, אף במעשה קיצוני של הצגת מה שנעשה בעבר. אשמח לשלוח לכבודו חומר, ולבוא לתאר בפניו  את הדברים.   ב. אין כאן כל צל של המרדה כנגד צה"ל. לא ידוע כרגע על כל תוכנית דומה של מניפולציה רגשית לכוחות. סביר גם שהמטכ"ל הנוכחי לא היה מאשר מניפולציה מעין זו שהייתה בהנתקות (כזכור, חיילי גולני לא היו מוכנים לקחת בה חלק). אין כאן קריאה לחיילים לשמוע לרבנים במקום למפקדים וכדומה, אין המדובר בשאלה דתית, אלא בשאלה של הצלם האנושי של חיילינו, ולוואי שלא היה צורך בהדרכה מעין זו בין כותלי הישיבה. עם זאת, חשוב שבכל חייל בצה"ל יפותח החוש האנושי והמוסרי הבסיסי, שלא יהפך לעוטה מדים שחורים אטום פנים וקפוא לב.   ג.חבל שכבודו נכנס לחלוקה סטראוטיפית של מחנות. כמי ששרת שנים רבות בצבא, אינני רואה בצה"ל יריב. אני דוקא מן המחנה שדואג בראש ובראשונה לצה"ל, דואג מהשחתתו המוסרית, משבירת האמון בחוט השדרה הפקודי שלו. מחוסר התפקוד שלו כפי שהתגלה במלחמת לבנון השניה. חוסר תפקוד, שבחלקו היה תוצאה של השחתה מוסרית של חלק משדרת הפקוד.   ד. אכן, מרצים מבחוץ בנושא זה אינם נראים טוב. האם הרצאות דומות של ראשי ישיבות עדיפות? וכי אפשר שלא להתריע בפני כל לוחם פוטנציאלי על ההשחתה שהוא עלול להחשף לה? האם כבודו באמת חושב שצה"ל ירצה להעלות נושא זה, בושתו המחפירה, לתקשורת?   בברכת התורה ועבודתה המוקיר את גדולתו בתורה ומכבדו ברוך גנות+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++