ההכנה המנטלית של צה"ל ל'התנתקות'
  www.mentalpreparation.org
ההכנה המנטלית ל"התנתקות"
יום ב', כא’ בסיון תשע”ט
    אודות  |  על "ההכנה המנטלית"  |  דוח "ההכנה המנטלית"  |  שטיפת המוח  |  הפצל"ם  |  הפוסט-מודרנה  |  שיחדש  |  Mental Preparation  
הסבת הזהות שנעשתה לצה"ל ב"התנתקות" היא הסיבה הישירה והעיקרית לכשל לבנון 2. היא דרסה את רוח צה"ל

ובכן, ההישרדות ממוחזרת שוב. האתרוג נדרך, והמחלץ האולטימטיבי - צה"ל - נקרא לדגל. בעצם, הוזחל אליו. "מחווה" לאבו-מאזן. אי אלו עשרות שיריוניות ואי אלו עשרות מחסומים שיפורקו. חיזוק "מתונים" - "חללי אל-אקצא" למיניהם. מחזור דם אוסלואידי חדש, ו"קורבנות שלום" ידועים מראש. וצה"ל, כפצל"מ מאולף, מצווה ע"י דרג אתרוגי גם לפתוח שער לאש, גם לספוג את האש, וגם לשיר מה יפית ל"משימה לאומית" חדשה. אבל כל מי שעיניו בראשו, מבין שעוד פצלו"מ הוא סיכון קיומי מיידי. פצל"מ הוא קיצור צה"לי ל'פעולות צבאיות לא מלחמתיות'. שם קוד מכובס שהמציאה מפקדת זרוע היבשה (מז"י) למבצע של הסבת צה"ל לכוח שיבצע את ה"התנתקות". לכאורה, עוד קיצור צה"לי - כאילו טבעי לצה"ל. אבל למעשה זהו קוד בקריצה להסבה של צה"ל לכוח שיבצע משימה פוליטית. "פינוי" יהודים מביתם ומנחלתם. "משימה לאומית" כפי שנאנסו לשנן 60,000 חיילי צה"ל ב"הכנה המנטלית לביצוע ה'התנתקות'". אך פצלו"מ אינו רק מעשה בלתי חוקי ובלתי מוסרי, הוא פוגע בכוח הלחימה. וזה מה שהסתבר בלבנון-2. 10 חדשים לאחר המבצע המתוקתק שנקרא "התנתקות", נפל כשל לבנון-2. בא הפישול בדבר האמיתי - מלחמה מול אויב חיצוני. ברור שלא רק שזה לא מקרה, אלא דווקא תוצאה הכרחית. כי אותה הסבה שנעשתה לצה"ל ב"התנתקות" - ה"פצלו"מ", היא היא הסיבה הישירה והעיקרית לכשל. כשל הפיקוד הצה"לי. פיקוד שהתקרנף להתרכז בהסבת צה"ל למשימתו הפוליטית. משימה שהרחיקה אותו מתפקידו היסודי. ברור שהפגיעה בכוח הלחימה לא החלה לפתע פתאום ב'הכנה המנטלית' ל'התנתקות'. רצף המכות מאז האינתיפאדה הראשונה, עם ה"רק פתרון מדיני" שלה, היה 'הכנה ארטילרית' לפגיעה האנושה. אחר כך בא 'דיסקט אוסלו' ו'הפרטנר', ההבלגה בארועי המנהרה ו'ההכלה' של הטרור, במקום למגר אותו - עם מיסוד החתירה לאי-נצחון ותורת ה'מלחמה בעצימות נמוכה'. המנוסה מלבנון וההפקרה מדעת של מדחאת יוסף בקבר יוסף סימנו את נפילות המדרגה הבאות. אך ה'הכנה המנטלית' ל'התנתקות' הורידה את הגרזן. כי היא לא רק שיבשה דרך לחימה ושינוי יעוד, אלא ממש עשתה 'הסבת זהות' לצה"ל. הסבה לכוח שיטור שתכליתו מנוגדת ליסוד קיומו של צה"ל - הגנה על המולדת וניצחון על האויב. מסתבר, שהסבה זו הופכת לטבע. טבע שאי אפשר להשתחרר ממנו ככה בזבנג. טבע שפועל יוצא ממנו הוא פקודות מבולבלות, רתיעה מכיבוש שטח וניסיון להמם כוח גרילה מחופר היטב מרחוק. כי צבא בכלל וצה"ל בפרט צועד על רוחו, לפני שהוא צועד על קיבתו. בוודאי לפני שהוא מקדש "משימות" שמאבדות מדעת את קיומו ואת קיום מדינתו. ואם 'רוח צה"ל' זו נדרסת, הבסיס עליו קם ופועל צה"ל - מפורר. כי על 'רוח צה"ל' זו קם כוח המגן היהודי, לדורותיו. רוח זו משוננת בפנקס הכיס שמדריך את החייל מגיוסו בבקו"ם, ומהטירונות. היא המצפן עם הדיסקית. רוח זו היא היסוד לכול: לעצם הגיוס (כנגד ההשתמטות), למקצוענות, לכושר קרבי, לרצינות באימונים, למשמעת, למילוי פק"לים, לארגון ימ"חים, למנהיגות, לרעות, להקרבה ולניצחון. ואם מפצל"מים את צה"ל, שוברים רוח זו ופוגעים בלחימתיות. וצה"ל מפוצל"מ אינו צה"ל לוחם, ואין לנו צה"ל רזרבי. הוצאת הפיצלו"מ מצה"ל היא לקח מרכזי מלבנון-2. יסוד לשיבת צה"ל להיות צבא ישראל מנצח. ד"ר גדי אשל, חבר בצוות חקר ה"הכנה המנטאלית"