ההכנה המנטלית של צה"ל ל'התנתקות'
  www.mentalpreparation.org
ההכנה המנטלית ל"התנתקות"
יום ב', כא’ בסיון תשע”ט
    אודות  |  על "ההכנה המנטלית"  |  דוח "ההכנה המנטלית"  |  שטיפת המוח  |  הפצל"ם  |  הפוסט-מודרנה  |  שיחדש  |  Mental Preparation  
מפקדים בכירים ופסיכולוגים שיזמו את שטיפת המוח לפני הגירוש היו מודעים לבעייתיות של השתתפות צה"ל במשימה שאינה ייעודו. לכן היה צורך להציג "אין ברירה". "הצבא אינו בוחר את משימותיו, והוא פועל על-פי חוק וכפוף להכרעות הממשלה" היה לכאורה נימוק כזה. התרמית היתה, שצה"ל יזם את תכנית שטיפת המוח זמן רב לפני החלטת כנסת, ובחר להפוך לכוח שיטור נגד אזרחים יהודים, עקב השתלטות אידיאולוגיה פוסט-ציונית עויינת, עליו.

ההונאה הגדולה של שטיפת המוח:הצבא אינו בוחר את משימותיו רותי איזיקוביץ בינואר 2004, זמן קצר אחרי שפרש ראש הממשלה אריאל שרון (דצמבר 2003) את תוכנית יועציו בפני באי כנס הרצליה- "התנתקות" מחבל עזה, התחיל ביה"ס לפיתוח מנהיגות בצה"ל (ביסל"ם) של חיל החינוך והנוער, את ההכנות לגירוש. המסמך יצא לאור בשם : ההתנתקות כמנוף לתוכניות העבודה והפעולה של ביסל"ם בתר"ש 2006-2010, בתקופת האופוריה מהצלחת "המשימה הלאומית", והכתוב בו מציין את תחילת הפעילות בסיוע לגירוש - ינואר 2004, חודש וחצי לכל היותר מאז נאום שרון. ביולי 2004 לכל המאוחר, כבר היו מוכנות למפקדים חוברות 'הכנות מנטאליות לביצוע ההתנתקות'. רס"ן יותם אמיתי, פסיכולוג  אזור חבל עזה (אזח"ע), היה בין מפיקי 'ההכנה המנטאלית',  "בניסיון לקבל מושג ולגבש תובנות יסוד ביחס לצפוי לנו בעת ההינתקות מחבל עזה לקראת תכנית ההינתקות, אם וכאשר תמומש.אמיתי כתב עוד: "בעת כתיבת שורות אלה עדיין קיימת אי בהירות לגבי קבלת החלטה רשמית על פינוי חבל עזה".ואכן, החלטה "רשמית" (איזו החלטה מחייבת שאינה כזאת, מוכרת לרס"ן אמיתי?...) התקבלה רק באמצע פברואר 2005! יותר משנה אחרי תחילת פעילות ביסל"ם לצורך הגירוש, ושבעה חודשים אחרי יציאת חוברות ההכנה המנטאלית למפקדים.בד בבד, תכננה והנפיקה מפקדת קצין חינוך ונוער ראשי "ערכת הסברה למפקדי צה"ל- הערכות ל'שבת אחים' ", ובה הסבר "התכלית האסטרטגית של חיל חינוך בהקשר למשימת "שבת אחים" [=גירוש]: עיצוב והשפעה על אופן ביצוע משימת "שבת אחים" על ידי מפקדי צה"ל וחייליו, תוך מניעת הפגיעה בחוסנו של צה"ל כצבא העם במדינת ישראל  היהודית - דמוקרטית". ובהמשך: "במידה וחוק ההתנתקות יועבר בקריאה שלישית בכנסת נפיק 'כלים חינוכיים' אשר מטרתם -חיזוק יכולתם של מפקדי וחיילי צה"ל ליישם את ערכי "רוח צה"ל" בהקשר למשימת "שבת אחים".עובדות אלו, המצביעות על פעולה עצמאית של הצבא, ללא קשר להחלטות הגוף המחליט והמחוקק כנדרש במשטר דמוקרטי , לא פגמו כהוא-זה במסרים על דמוקרטיה במסגרת שטיפת המוח, שממנה גזרו שלטונות "צבא העם" את חוקיות הגירוש ואת חובת הציות לפקודת הגירוש. דמוקרטיה- חוקיות- ציות, אלה שלושת יסודות שטיפת המוח במסגרת מה שהצבא כינה "הטמעת מסרים". יסודות אלה הועברו למפקדים בערכות ההסברה האמורות לעיל, מטעם קצין חינוך ראשי, תחת הכותרת: "על החובה לציית". 'הסברה' בשפת השיחדש= שטיפת מוח.פעולה עצמאית זו של מפקדי הצבא, וההונאה כאילו הייתה מחויבת אחרי החלטת כנסת, חמורה כשלעצמה, אך עיקר חומרתה בזה שהייתה, ככזו, לוז הציות.מה שחמור עוד יותר הוא, שלמעשה התבצעה הפיכה צבאית שקטה שהפכה את "צבא העם" לצבא המבצע משימות פוליטיות. הפיכה- כיוון שהפסיכולוגים עשו זאת ללא אישור, ידיעה או הסמכה של נציגי העם בכנסת, או גם של מישהו מהמעורבים- אזרחים וחיילים.אילו הייתה נגלית ההונאה מבעוד מועד, היה הגילוי שומט את הקרקע מתחת כל תכנית שטיפת המוח, שכן זו התבססה על קידוש הדמוקרטיה, ובהמשך, על תמיכת רבנים בציות, תמיכה, שנבעה מהקושי לצאת נגד "המדינה" שנתפסה אצלם כדמוקרטית, ונגד פקודות הצבא שנתפס אצלם כ"צבא העם" במדינה הדמוקרטית (אין זה המקום לדון בשאלה הקשה, כיצד זה לא העדיפו את המדינה היהודית על פני הדמוקרטית, גם אילו הייתה באמת כזאת).עיון במסמך שהוציא ביסל"ם מעלה תיעוד של תוצאות ההפיכה הצבאית השקטה. אין מחבריו מסתפקים ב'התנתקות' לבדה. יש בו תכנית לטווח ארוך, תכנית פוליטית למהדרין, תכנית הרס חדשה, שתתבצע לכל המאוחר בשנת 2010. לכך מוכן כבר דף "ההתנתקות כמנוף לתוכניות העבודה של ביסל"ם בתר"ש 2006-2010".  בדברים עד כאן לא אמרנו  שאילו המתינו הפסיכולוגים ושלטונות הצבא לאישור "רשמי", לא היו יכולים לפעול אחר-כך כפי שפעלו- שטיפת המוחות ב"דמוקרטיה – חוק- ציות", אלא "רק" הצבענו על יוזמת הצבא לתמוך פוליטית בגירוש, תמיכה שלה שורשים עמוקים באותה הפיכה צבאית שלא ידענו אודותיה עד לגירוש, ושנעשתה לפחות עשר שנים לפניו.   במלת"ם (המרכז לחקר תורת המערכה) אותו ניהל תא"ל שמעון נווה במשך 10 שנים, נעשה במשך זמן רב איבוד מכוון של זהות צבא הגנה לישראל: הצבא הפך לכוח שיטור (מסמך ביסל"ם); ההגנה הייתה כלא הייתה (האויב הפך ל"אחר" וייעוד צה"ל הכתוב אינו אלא הד מהעבר ); ישראל אינה עוד מדינה יהודית, אלא "מדינה יהודית-דמוקרטית" בהסתמך על  "מגילת העצמאות [ה]מגדירה את אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית וכן כמדינה בעלת עקרונות דמוקרטיים, כפי שמשתמע מההצהרה על שוויון זכויות ועל החירויות הבסיסיות". הלוליינות הלוגית כביכול, מטה את נקודת הכובד ממדינה יהודית למדינה דמוקרטית, כאשר בהמשך תוזכר הדמוקרטיה, בכל מסמך כזה, עשרות פעמים, ו'יהודית' רק פעמים ספורות, אם בכלל.  כאמור, שטיפת המוח ("הכנות מנטאליות") לשם מטרתה הסופית-  ציות, בנתה על  טכניקת "הטמעת מסרים" - חזרה אינסופית על משפטים כגון: הצבא אינו בוחר את משימותיו. כבר הוכחנו שהצבא בחר! הוכחנו שהונה את החיילים, לא רק בכך שהסב אותם מלוחמים לכוח שיטור מגרש יהודים, אלא גם בזה שסיפק להם תשתית חוקית כביכול, בהיותה נובעת ממהות המדינה כמדינה דמוקרטית. בלשון ערכות "הכנות מנטאליות": "צה"ל הינו צבא במדינה דמוקרטית. ככזה, הוא מהווה זרוע מבצעת של החלטות הדרג המדיני. צה"ל אינו בוחר את משימותיו – הן מוטלות עליו מטעם ממשלה אשר נבחרה באורח דמוקרטי, חוקי ולגיטימי" . אחרי הכול, השאלה היא: אילו  היה הצבא ממתין לאישור הכנסת, האם לגיטימי היה אז לתרץ בדמוקרטיה (שהועלתה למדרגת "דרך חיים והשקפת עולם המושתתת על מערכת ערכים ואמונות") את הציות לפקודת הגירוש? והרי אותה דמוקרטיה גם מחויבת לאותם ערכים שהם- "הגנה על זכויות המיעוט, ולכל מיעוט יש זכות להגנה מפני דיכויו של הרוב", כאשר "מטרתה הבסיסית של החברה הינה לשרת ולדאוג להבטחת חייהם, חירותם ורכושם" [של הפרטים]!  האם בגירוש לא רמסו חיילי הצבא ערכים אלה? האם לא גזלו את רכושם של המגורשים, את בתיהם, את חירותם להתגורר בכל מקום בא"י, את החופש לעסוק במה שהיה מקור פרנסתם? וכל זאת בהחלטת רוב (מפוקפק) בכנסת, שאמורה להיות הביטוי העליון לדמוקרטיה!אין חולק על כך, אלא שההליך הזה היה חוקי... בג"צ הן הכשיר את הגזל, את השגת הגבול והנישול, את הביזוי ואת שבירת מטה לחמם והפקרת רכושם של 10,000 איש, אישה, ילדים ותינוקות, עליהם החליט המוסד הנבחר, הכנסת (דמוקרטיה), בהרמת כמה עשרות אצבעות שבעליהן, כמו בג"צ, העלימו עין ממהות הדמוקרטיה:  "לשרת ולדאוג להבטחת חייהם, חירותם ורכושם [של הפרטים בחברה; של המיעוט]". לסיכום:• מטרת העל של הצבא והפסיכולוגים שיזמו את שטיפת המוח, הייתה – ציות לפקודת הגירוש.• המסר- "הצבא אינו בוחר את משימותיו" שנועד לגרום לציות, היה שקר גס. • שלטונות הצבא והפסיכולוגים הונו את החיילים פעמיים: פעם אחת באמירה שהצבא אינו בוחר את משימותיו, הן מוטלות עליו מטעם הכנסת והממשלה; פעם שנייה בהפיכתם לכוח שיטור על בסיס אידיאולוגי מוצהר, אך חסוי מפניהם (בסיס פוסט-מודרני ופוסט-ציוני), ומבלי ליידעם על ההפיכה.• גם אילו היו שלטונות הצבא, על כל זרועותיהם, "רק" מבצעים את מה שמטילה עליו ממשלה במשטר דמוקרטי, גם אז, אסור היה להם למלא אחר ההוראה, שרמסה עקרונות וחוקים שהם מתגדרים בהם, הן בערכת ההסברה והן במסמך 'רוח צה"ל'.