ההכנה המנטלית של צה"ל ל'התנתקות'
  www.mentalpreparation.org
ההכנה המנטלית ל"התנתקות"
יום ב', כא’ בסיון תשע”ט
    אודות  |  על "ההכנה המנטלית"  |  דוח "ההכנה המנטלית"  |  שטיפת המוח  |  הפצל"ם  |  הפוסט-מודרנה  |  שיחדש  |  Mental Preparation  
פסיכולוגים אמורים להיות אחראים לקהילה ולחברה בה הם עובדים וחיים ולתרום לרווחת בני האדם. כמו כן אמורים הפסיכולוגים לפעול לקידום רווחתם הנפשית של לקוחותיהם. "לקוח -... (הינו) כל מי שמבקשים בעבורו התערבות פסיכולוגית". כך, גם החיילים וגם המתיישבים, בהם בוצעה העקירה, הינם לקוחות של הפסיכולוגים המדריכים אותה. החיילים, אשר רובם גילו התנגדות מצפונית לביצוע העקירה, גם כאשר עמדותיהם הפוליטיות היו בעדה, קיבלו, בלי ידיעתם ובלי הסכמתם, טיפול פסיכולוגי כפוי וסמוי. הטיפול - "ההכנה המנטאלית", ניטרל את התנגדותם, והביאם למצב של ניתוק רגשי. מצב אשר אפשר להם לבצע את העקירה.

*YouTube:oKSu5rr95c8&hl=en&fs=1&* *YouTube:G7f1VKwE0fw&hl=en&fs=1&* *YouTube:es8N-UYTb_s&hl=en&fs=1&* ----------------------- תקציר ההרצאה גבולות אתיים בעבודת הפסיכולוגים במסגרת ההכנות המנטאליות לעקירת יישוביםד"ר אמירה דור, פסיכולוגית קלינית ורפואית מדריכה ההרצאה היא חלק ממחקר מקיף שעסק בהיבטים הפסיכולוגיים, הצבאיים והחוקיים של שימוש בחיילי צה"ל לעקירת יישובי גוש קטיף וצפון השומרון. בהרצאה זו נתמקד בהיבט יחיד של המחקר – הכשרת חיילי צה"ל לעקירת יישובים ע"י הפסיכולוגיים הצבאיים בהדרכת פסיכולוגים בכירים. מחקר זה מסתמך על כתב העת המקצועי "פסיכולוגיה צבאית" מס' 5, דצמבר 2006, ערכות ההכנה מנטאלית, עדויות ומאמרים מקצועיים רבים. המחקר בשלמותו מוצג באתר - באתר המצ"ח. ע"פ הקוד האתי משנת 2004, אשר חייב את הפסיכולוגים בהכנות המנטאליות לביצוע ההתנתקות בשנת 2005, פסיכולוגים אמורים להיות אחראים לקהילה ולחברה בה הם עובדים וחיים ולתרום לרווחת בני האדם. כמו כן אמורים הפסיכולוגים לפעול לקידום רווחתם הנפשית של לקוחותיהם. "לקוח -... (הינו) כל מי שמבקשים בעבורו התערבות פסיכולוגית". לפי הגדרה זו, גם החיילים וגם המתיישבים, בהם בוצעה העקירה, הינם לקוחות של הפסיכולוגים המדריכים אותה. החיילים, אשר רובם גילו התנגדות מצפונית לביצוע העקירה, גם כאשר עמדותיהם הפוליטיות היו בעדה, קיבלו, בלי ידיעתם ובלי הסכמתם, טיפול פסיכולוגי כפוי וסמוי. הטיפול הפסיכולוגי, המכונה ההכנה המנטאלית, ניטרל את התנגדותם, והם הובאו למצב של ניתוק רגשי, אשר אפשר להם לבצע את עקירת המשפחות מבתיהן. המאמרים המקצועיים מראים בבירור שבלי העבודה הפסיכולוגית, לא ניתן היה לבצע את העקירה. למעשה, בכך נקלעו הפסיכולוגים לניגוד נאמנויות, בין הנאמנות למי שביקש את שירותיהם ובין הנאמנות ללקוחותיהם, החיילים והמתיישבים, אשר קיבלו את השירות הפסיכולוגי וחייהם נפגעו במידה זו או אחרת. הרצאה זו תעסוק בסוגיות האתיות העולות מקונפליקט הנאמנויות שנוצר לפסיכולוגים. נושא זה חיוני וחשוב לקהילת בריאות הנפש ולא נידון עד היום. תדפיס המצגת בהרצאה מצ"ב.