ההכנה המנטלית של צה"ל ל'התנתקות'
  www.mentalpreparation.org
ההכנה המנטלית ל"התנתקות"
יום ב', כא’ בסיון תשע”ט
    אודות  |  על "ההכנה המנטלית"  |  דוח "ההכנה המנטלית"  |  שטיפת המוח  |  הפצל"ם  |  הפוסט-מודרנה  |  שיחדש  |  Mental Preparation  
לפני שנתיים התלוננה הפסיכולוגית ד"ר אמירה דור, מצוות המצ"ח, בפני גב' ימימה גולדברג - מנהלת פנקס הפסיכולוגים של הפ"י (הסתדרות הפסיכולוגים בישראל), על שני פסיכולוגים שיזמו ותכננו את "ההכנות המנטאליות למשימת ההתנתקות" (שטיפת המוח שנעשתה ל-60,000 חיילים ושוטרים לקראת גירוש קיץ תשס"ה), וגם השתתפו בהן בפועל. לאחר סדרת תרגילי השהייה, תקועה התלונה כעת, זה 4 חדשים, בוועדה, וזאת דווקא לאחר שהמידע על מעורבות "הקרן החדשה" בכל הפרוייקט - אומת!

דוח מצב התלונה ל'הסתדרות הפסיכולוגים בישראל' רותי איזיקוביץ, 26.09.2010 כן, אנחנו במלחמת התשה עם משרד ממשלתי, משרד הבריאות. טוב, לא מלחמה- הרי יש לנו עסק עם אנשים מהוגנים, שומרי בריאות האדם, אבל בכל זאת, התשה. לפני שנתיים בדיוק מסרה הפסיכולוגית ד"ר אמירה דור מהצוות שלנו מכתב תלונה לידי גב' ימימה גולדברג, מנהלת פנקס הפסיכולוגים של הפ"י (הסתדרות הפסיכולוגים בישראל), תלונה על שני פסיכולוגים שיזמו ותכננו "הכנות מנטאליות למשימת ההתנתקות" (שטיפת המוח שנעשתה ל-60,000 חיילים ושוטרים לקראת גירוש קיץ תשס"ה), וגם השתתפו בהן בפועל. ליוויתי אז את אמירה למשרדה של גב' גולדברג ביפו, והייתי עדה ל"קבלת פנים" צוננת עד רותחת, לאחר שהוברר למנהלת הפנקס במה ובמי דברים אמורים: מדובר בעבירות חמורות של שני פסיכולוגים על הקוד האתי של ארגון הפסיכולוגים - ד"ר חיים עומר ונחמן (נחי) אלון- וזאת בצד דרישה לחקירה. גב' גולדברג קבלה לידיה את הדו"ח שלנו- עד כאן קבלת הפנים הצוננת. משרצתה אמירה להנציח במצלמתה את האירוע, הגיעה נקודת הרתיחה, וזו התבטאה בניסיון להחרים את המצלמה ובהזמנת איש בטחון שהודיע כי אסור לצלם. עד כאן תיאור אירוע ביטחוני אחד בעקבות הגירוש, שהתבצע גם הוא באמצעות סוג של "כוחות הביטחון" במדינת ישראל. מכאן אעבור לתיאור מקוצר של גלגולי התלונה עד לשלב בו היא תקועה כיום. שלב א': התלונה מופנית לועדת האתיקה של מועצת הפסיכולוגים במשרד הבריאות בספטמבר 2008. חתומים- 41 מתלוננים המיוצגים על ידי ד"ר אמירה דור. שלב ב': כעבור חודשיים, מתברר שאין חיה כזאת, והתלונה מועברת ע"י הפסיכולוגית הראשית של משרד הבריאות, לועדת התלונות של המשרד. שלב ג': כעבור חצי שנה, אפרת אמסלם, מתמחה ביחידה לדין משמעתי במשרד הבריאות, מבקשת מהמתלוננים עוד פרטים והסברים על הנושא. שלב ד': היא נענית מיד. שלב ה': ב-10 לחודש מאי 2010 , כלומר, שנה וחצי לאחר העברת התלונה למשרד הבריאות, נשלחת לאמירה החלטת ועדת התלונות, לשכת היועצת המשפטית, משרד התובע הראשי של משרד הבריאות. (נספח 1) ב-1 לחודש יוני אנחנו שולחים ערעור על ההחלטה (נספח 2) להלן קיצורו של הערעור (מלווה באסמכתאות חדשות ובאזכור אלה המצויות כבר בידי הוועדה): 1. הוועדה מתבקשת לקרוא שוב בעיון את דו"ח הצוות ובו ציטוטים מהודאות שני הפסיכולוגים עצמם על חלקם ב"הכנות", דברים העומדים בסתירה לטענת הוועדה שאין הוכחות להשתתפותם, שעל-כן גם לא זימנה אותם לבירור הנדרש. 2. בניגוד לדעת הוועדה, המתיישבים אכן היו לקוחותיהם של הפסיכולוגים: "חיים עומר ונחי אלון הכשירו לדבריהם קציני צה"ל ומתנחלים..."[ציטוט מראיון איתם], ולא כטענת הוועדה שרק כוחות הביטחון היו לקוחותיהם. (מכאן- שהיה באימון שני הצדדים כאחד, ניגוד אינטרסים אסור לפי הקוד האתי של הפסיכולוגים) 3. אלון ועומר התעלמו בפעילותם מסעיפי הקוד האתי -"יישום כללי האתיקה", "מתן מידע ללקוח", "הסכמה של הלקוח להתערבות הפסיכולוגית", "יחסים פסיכולוג לקוח", "נאמנויות כפולות", "הימנעות מפגיעה". 4. טענת הוועדה על הפיכת החיילים לשוטרים, רק מפני שפעולותיהם בגירוש הוגדרו על ידה (אפילו לא ע"י הצבא!!!) כאכיפת חוק, ועל כן יש בה כביכול כדי להצדיק התערבות של פסיכולוגים, היא מופרכת. מאז מאי 2010 – מזה ארבעה חודשים, לא התקבלה כל תשובה, ולו גם אישור לקבלת מכתב הערעור. בימים אלה תישלח לוועדה תזכורת. מידע מעניין נוסף שהתגלה לנו לפני זמן לא רב, קשור לקרן לישראל חדשה. מסתבר שמיד לאחר נאום רה"מ שרון בהרצליה, בדצמבר 2003, דחפה הקרן את השניים לזרועות הצבא, כדי שידאגו לכך שיהיה במאבק נגד הגירוש רק מנצח אחד. או כפי שכתבו במאמרם 'כפר מיימון- מאבק הרסני או מאבק בונה': "מאבק המכוון להתנגד לפעולות הצד השני [הצבא] ולא לנצח אותו". http://www.nif.org/media-center/press-releases/israeli-psychologists-who.html להזכירנו: קבלת חוק ה"התנתקות" בכנסת היה יותר משנה לאחר מכן! גם מידע חדש זה יישלח עתה לוועדה, כעוד הוכחה למעורבות השניים בשטיפת המוח. אין לנו אשליות לגבי טקטיקת ההתשה בה נוקטים מולינו פקידי משרד הבריאות ו'הפ"י', אך אנו חוזרים ומדגישים שאיננו מתכוננים להיות מותשים! התלונה הראשונה - http://www.mentalpreparation.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=11638 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ נספח 1# - טקסט התלונה י"ט סיוון תש"ע 1.6.2010 לכבוד ועדת התלונות של משרד הבריאות תל-אביב שלום רב, בזה הרינו להתייחס לדחיית תלונתנו נגד הפסיכולוגים נחמן (נחי) אלון וחיים עומר, שהוגשה לכם ביום כ"א אלול תשס"ח (21.9.2008). א. הוכחת תפקידם המכריע של שני הפסיכולוגים התלונה הוגשה בזמנה מפני שחלקם המכריע של השניים ב"הכנה המנטאלית" הוברר לנו ללא צל של ספק. מדובר ב"הכנה המנטאלית" שנערכה ל- 40,000 חיילים לקראת הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, גירוש שהחל ב-י' באב תשס"ה (15 באוגוסט 2005). תלונתנו לוותה במסמכים ובהפניות למקורות מידע על פעילותם זו, לרבות דבריהם שלהם. להפתעתנו, דחיית תלונתנו נומקה בין השאר, בטענה שמהמאמר 'צבא נולד' לא עולה שהשניים השתתפו ב"הכנה". המאמר 'צבא נולד' אכן נשלח לוועדה, אלא שמטרתו הייתה רק לתת תיאור מדויק של ההתערבויות הפסיכולוגיות שנערכו בקרב חיילי צה"ל, התערבויות הנוגדות את חוק האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל (הפ"י); וזאת בקולמוסיהם של הפסיכולוגים שהשתתפו בהן. לא טענו שממאמר זה משתמעת השתתפותם של עומר ואלון בהכנה או בביצוע. בתלונתנו הפנינו את הוועדה בעיקר לפרקים 2, 4 ו- 6 בדו"ח "ההכנה המנטלית להתנתקות ושברה בצה"ל" שהיה מצורף לתלונה. בפרקים אלה מצויים ציטוטים ומקורות להודאת שני הפסיכולוגים בעובדה שהם-הם אלה שאימנו את המפקדים ואת הפסיכולוגים של הצבא ושל המשטרה; הם אלה שלימדו אותם טכניקות שונות של מניפולציה רגשית, הטמעת מסרים והשפעה מאסיבית על התנהגות החיילים, על עמדותיהם ועל רגשותיהם. הם עשו זאת תוך ניצול כישוריהם הפסיכולוגיים וההיפנוטיים. נצטט רק מעט מהכתוב על כך בדו"ח: בפרק השני בדו"ח יש הפנייה לריאיון שערכה העיתונאית אורית ארפא עם אלון ועומר (ג'רוזלם פוסט 9.8.07). להלן קטע מן הריאיון (מתורגם מאנגלית): "חיים עומר ונחי אלון הכשירו לדבריהם קציני צה"ל ומתנחלים על מנת להפחית הסלמה לאלימות, התגרויות וּויכוחים בין שני הצדדים לעימות. לחיילים ניתנו הוראות שלא להגיב לוויכוחים, לתחינות ולקללות שבאו מצד המתנחלים על פי האינסטינקטים הטבועים בהם". הפרשנות הפסיכולוגית של אלון ועומר הופצה, לדבריהם, לכל הפסיכולוגים והמפקדים של הצבא והמשטרה והגיעה באופן אישי לכל החיילים והשוטרים. בפרק הרביעי בדו"ח נכתב: "...אלון ועומר במאמרם[1] תיארו בהתלהבות את סוג המאבק החדש של מתנגדי הגירוש שאותו הם הצליחו להנחיל, מאבק "המכוון להתנגד לפעולות הצד השני ולא לנצח אותו". נראה שההדרכה הפסיכולוגית של אלון ועומר השפיעה רבות גם על מנהיגי המחנה הלאומי והכתיבה במידה רבה את פעולותיו ותגובותיו. ראשי המחנה הזדרזו לגנות כל פעולה יעילה ועסקו בארגון הפגנות ענק חסרות ערך ממשי. לסיכום, המערך הפסיכולוגי בראשות אלון ועומר בלבל והונה את כל הציבור, ובמיוחד השפיע על צבא המגרשים ועל מתנגדי הגירוש. פותחה אשליית הסימטריה, כאשר מערכת השלטון עם 60,000 מגויסים חמושים, הוצגה ככוח שווה לקבוצת אזרחים חסרי ישע המניפים סרטים ושלטים." עוד מתוך הג'רוזלם פוסט מ-10.8.2006: http://www.jpost.com/Magazine/Features/Article.aspx?id=31252 להלן קטעים מכתבתה של העיתונאית רותי בלום: To prevent a bloody battle and what many feared could become a full-fledged civil war, both the IDF and the settlers took lessons from psychologists Omer and Alon in the art of "constructive conflict." For this he can take at least some of the credit: Co-author with colleague Nahi Alon of several books on conflict management, Omer worked with army commanders during the period leading up to disengagement to prepare them for one of the most unconventional military operations - arguably the most painful and controversial - in the ובהמשך לא זו בלבד, אלא עומר בהחלט יחזור להדריך גם את הצבא וגם את המתיישבים, אם יפנו אליו: If Prime Minister Ehud Olmert's realignment plan is executed, will you be called in again to train the army? If I'm asked to do it, I certainly will. But not just the army; the settlers, as well, as Nahi Alon did last year. ב. מי היו לקוחותיהם של הפסיכולוגים באשר לטענת הוועדה כי המתיישבים לא היו לקוחותיהם של הפסיכולוגים, ראו לעיל (אורית ארפא): "חיים עומר ונחי אלון הכשירו לדבריהם קציני צה"ל ומתנחלים..." בנוסף לכך, הוועדה מקבלת את טענתנו שלקוחותיהם היו אנשי כוחות הביטחון. משמע, גם ובעיקר (40,000) חיילים. ג. הפרת עקרונות האתיקה של הפ"י לגבי לקוחות אלה באו טענותינו על הפרה של: עקרון א' "קידום טובתם ורווחתם הנפשית של הלקוחות" עקרון ג' "יושרה" עקרון ד' "אחריות חברתית" כמצוטט: "הם יישמו ויביאו לידיעת הציבור את ידיעותיהם בפסיכולוגיה במטרה לתרום לרווחת בני האדם" (עמ' 6, חוק האתיקה של הפ"י). לאור אלה אנחנו חוזרים וטוענים כי בהתנהגותם של אלון ועומר יש: התעלמות מסעיף 1 של "יישום כללי האתיקה" הפרה בוטה של סעיף 2.1 "פסיכולוגיה מקצועית" סעיף 4.1 "מתן מידע ללקוח" סעיף 4.2 "הסכמה של הלקוח להתערבות הפסיכולוגית" סעיף 5.1 "יחסים פסיכולוג לקוח" סעיף 5.6 "נאמנויות כפולות" ובמיוחד של סעיף 5.3 "הימנעות מפגיעה" להלן ציטוט הסעיף האחרון: "א. ככלל, פסיכולוגים לא ינצלו לרעה את כוחם ואת השפעתם המקצועיים ובפרט על לקוחותיהם ובני משפחתם, ועל האנשים שעליהם הם מופקדים במסגרת פיקוח, הדרכה, הערכה או סמכות אחרת." ד. טענת הוועדה על הפיכת החיילים לשוטרים טענת הוועדה על הפיכת החיילים לשוטרים, רק מפני שפעולותיהם בגירוש הוגדרו על ידה (בלבד) כאכיפת חוק (ועל כן יש בה כביכול כדי להצדיק התערבות של פסיכולוגים), לא נטענה אפילו על ידי הצבא. פעולת שיטור אינה הופכת חייל לשוטר, ולו רק מפני שלא בחר לשרת במשטרה ואינו מקבל תנאי שכר ותנאים אחרים של שוטר. הוא חייל בגיוס חובה! זאת ועוד: למותר לציין שהצדקת התערבות הפסיכולוגים משום הפיכת החייל לשוטר, אינה מצדיקה (בלשון המעטה) את ההשוואה שערכה הוועדה בין האזרחים התמימים המיועדים לגירוש ולרמיסת זכויות האדם שלהם, לבין "אסירים מתפרעים". השיקולים שעומדים מול פסיכולוג משטרה כאשר יש התפרעות בבית סוהר הם שונים מאלה שעמדו לפני הפסיכולוגים שהכינו את הצבא לגירוש. ברור ששיקול של "איום על שלום הציבור מול הזכויות האזרחיות של האסיר המתפרע" אינו מתאים למצב שהיה. תושבי גוש קטיף לא איימו בשום מצב על שלום הציבור ולא היו זכאים ליחס כזה. לסיכום, התערבותם של אלון ועומר נוגדת את הקוד האתי בסעיפים שצוינו לעיל. אין צורך לחזור כאן על כל דברי התלונה שנדחתה על ידכם. אנחנו ממשיכים לעמוד מאחורי כל הכתוב בה, ודורשים דיון חוזר ואמיתי, לאחר שהוברר לכם, כי השתתפות עומר ואלון בהכנה המנטלית היא עובדה שאין עליה עוררין. אנו דורשים דיון רציני בחומר המובא לפני הוועדה. ד"ר אמירה דור בשם החתומים על התלונה [1] כפר מיימון: מאבק הרסני או מאבק בונה ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ נספח 2# - תשובת הועדה, מ-10.05.2010 ראה קובץ מצורף בזה.