ההכנה המנטלית של צה"ל ל'התנתקות'
  www.mentalpreparation.org
ההכנה המנטלית ל"התנתקות"
יום ב', כא’ בסיון תשע”ט
    אודות  |  על "ההכנה המנטלית"  |  דוח "ההכנה המנטלית"  |  שטיפת המוח  |  הפצל"ם  |  הפוסט-מודרנה  |  שיחדש  |  Mental Preparation  
הפסיכולוגים - סא'ל יותם אמיתי ורס'ן הדס מינקה ברנד, דבקים במשימתם מאז "ההכנה המנטלית" ל"התנתקות": לפתח את צה"ל כארגון מוכוון משימה מחורבנת (מלשון: חורבן). משימת גירוש יהודים מבתיהם ומנחלתם בארץ ישראל. לפי אובססיביות העיסוק והפריון המאמרי, נראה שזו משימה ב-full time job. במאמר ב'מערכות' 429, מ-02.2010, הם ממחזרים בערגה את ההונאה שעשו אז, ב"הכנה המנטלית", וקושרים אותה עם הטבעת 'אלטלנה' ועם טיהור סיני מיהודים בעת מסירתו למצרים, כחלק מ"הסכמי השלום" עם סאדאת. הפעם הם נותנים מפרט לשבירת רצון חיילי צה"ל לבצע משימות גירוש יהודים בניגוד ליעודם, הכרתם ורוח צה"ל. במפרט זה, מושג ה"שיחדש" מההכנה המנטלית ההיא - "חיילים מתקשים" (קרי: חיילים מוכווני ערכי צה"ל), הוא כבר נתון. נתון שמולו יש להלחם, ואותו לנטרל ב"הבה נתחכמה". לא מובהר במאמר מי הטיל עליהם משימה זו, וע"ס מה הם מקדישים כספי ציבור יקרים ללוחמה פסיכולוגית זו.

"עכשיו ובימים האחרים - הנעת פיקודים למשימות במחלוקת לאומית" - סא"ל יותם אמיתי ורס"ן הדס מינקה-ברנד יותם אמיתי,'מערכות',הנעת פיקודים לביצוע משימות גירוש.pdf